Shopping cart is empty
Cart
0
  • Search
  • Close search
  • 0
    Shopping cart
Paie�ka

Return and exchange of the items

1. Preču atgriešana un maiņa tiek veikta šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

2. Vēloties atgriezt vai mainīt preci (-es), Pircējs to drīkst darīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, informējot Pārdevēju ar elektroniskā pasta starpniecību un aizpildot speciālu preču maiņas – atgriešanas formu (links uz formu), norādot tajā atgriežamās preces nosaukumu, pasūtīšana numuru un atgriešanas iemeslus.

3. Nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja norādīto bankas kontu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad atgriezta Prece un saņemti atbilstoši aizpildīti dokumenti par Preces atgriešanu.

4. Pircējam netiek kompensēti Preces piegādes izdevumi.

5. Preces atgriešanas izdevumus apmaksā Pircējs.

6. Precei, kas tiek atgriezta. jābūt oriģinālajā iepakojumā, tam jābūt kārtīgam, nesabojātam, nelietotam, tādā pašā komplektācijā, kādu to Pircējs saņēma, tas nedrīkst būt zaudējis savu preces izskatu (nedrīkst būt bojātas etiķetes u.c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece). Atgriežot preci, obligāti jāiesniedz tās iegādes dokuments.

7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preces, kuras Pircējs vēlas atgriezt, ja Pircējs neievēro 2.un 6. punktā noteiktos preču atgriešanas termiņus un nosacījumus. Atgrieztās Preces tiks izvērtētas vai izstrādājumi atgriezti, ievērojot augstāk norādītos nosacījumus. Ja nosacījumi netika ievēroti, netiks atgriezta nauda.  Preces piegāde vai saņemšana tādos gadījumos notiks pēc savstarpējas vienošanās.

8. Atgriežot Preci, kas netika pasūtīta un/vai nekvalitatīvu Preci, Pārdevējs apņemas pieņemt tās un saprātīgā laika termiņā apmainīt pret analoģiskām atbilstošām precēm.

9. Gadījumā, ja Pārdevējam apmaiņai nav atbilstošu preču, Pircējam tiek atgriezta samaksātā summa, ieskaitot arī cenu par piegādi.

Skatiet arī pilnus Veikala noteikumus