Shopping cart is empty
Cart
0
  • Search
  • Close search
  • 0
    Shopping cart
Paie�ka

Delivery of the items

1. Pārdevējs piegādā preces visā Latvijas teritorijā.

2. Pircējs, pasūtījuma laikā izvēloties preču piegādes pakalpojumu, uzņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi, pasta indeksu, norādīt precīzu tālruņa numuru un citu papildus nepieciešamo informāciju (kāpņu telpas kodu u.tml.).

3. Pircējs uzņemas pats pieņemt preces. Tādā gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, taču preces tiek piegādātas pēc Pircēja lūguma uz norādīto adresi, pircējam nav tiesību paust Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4. Pircējs uzņemas pieņemt preces konkrētā dienā pēc paziņojuma saņemšanas par sūtījuma piegādi. Ja Pircējs nepieņem un/vai nepaņem sūtījumu, tas tiek piegādāts atkārtoti. Par atkārtotām piegādēm Pārdevējam ir tiesības prasīt papildus samaksu no Pircēja, ja šo piegāžu dēļ tiek radīti papildus izdevumi.

5. Pārdevējs piegādā preces ar kurjerpasta starpniecību. Pircējs var arī atteikties no piegādes ar kurjerpasta starpniecību, un preci saņemt personīgi no Pārdevēja iepriekš savstarpēji saskaņojot.

6. Pārdevējs piegādā preces Pircējam, ievērojot Preču pavaddokumentos norādītos termiņus. Izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu iemeslu dēļ, kas nav atkarīga no Pārdevēja. Tādā gadījumā Pārdevējs uzņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot jaunu preču piegādes laiku. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja.

7. Piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, satura, izmēriem. Pircējs uzņemas nekavējoties informēt Pārdevēju, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir preces, kas nav pasūtītas vai ir neatbilstošs to daudzums, nepilnīga produktu komplektācija.

8. Ja Pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma bojājumus, tam kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā jānorāda piezīmes vai jāsastāda atsevišķs akts par šiem bojājumiem. Minētās darbības Pircējam jāveic kurjera klātbūtnē. Ja Pircējs neveic šis darbības šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju šo preču bojājumu dēļ.

9. Pircējs nedrīkst pēc saviem ieskatiem mainīt preču piegādes adresi, kad sūtījums jau ir nodots piegādei. Ja piegādes vieta tiek mainīta, personīgi vienojoties ar kurjeru vai citu dienestu, kas sniedz piegādes pakalpojumus, Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumu piegādes termiņa izpildi, kā arī var pieprasīt papildu samaksu no Pircēja par radītajiem papildu izdevumiem klienta vienpusējas piegādes adreses maiņas dēļ, kad sūtījums jau izsūtīts. (Radītos izdevumus var segt, izrakstot papildu rēķinu Pircējam vai atskaitot no atgriezto preču summas).

Skatiet arī pilnus Veikala noteikumus